Qui som / Quienes somos

“La Tritona” està formada per un grup de professionals amb més de 10 anys d’experiència en el món dels espectacles, la música, el teatre i els esdeveniments.

Un equip humà heterogeni amb especialistes en el camp artístic, tècnic, de producció i d’utilització de noves tecnologies i xarxes socials disposats a exprimir-se el cervell per a realitzar el projecte òptim. Amb membres de diferents procedències d’arreu d’Europa, que ens hem unit després de treballar en entorns i projectes diferents que ens han aportat part dels coneixements per a emprendre el camí plegats, aquest equip ha après a treballar sol o col·laborant amb altres organitzacions per a dur a terme tot tipus d’esdeveniments o espectacles.

El nostre desig és treure el màxim profit als recursos existents per aconseguir un projecte de qualitat, sigui quin sigui el pressupost existent.

“La Tritona” está formada por un grupo de profesionales con más de 10 años de experiencia en el mundo del espectáculo, la música, el teatro y los eventos.

Un equipo humano heterogeneo con especialistas en el campo artístico, técnico, de producción y de uso de nuevas tecnológías y redes sociales dispuestos a exprimirse el cerebro para realizar el proyecto óptimo en cada caso.  Con miembros procedentes de diferentes partes de Europa unidos después de trabajar en entornos y proyectos distintos que aportan parte de los conocimiento que nutren este proyecto, este equipo ha aprendido a trabajar solo o colaborando con otras organizaciones para llevar a cabo todo tipo de eventos o espectáculos.

Nuestro deseo es sacar el máximo provecho a los recursos existentes para conseguir un proyecto de calidad, sea cual sea el presupuesto existente.

Amb la col·laboració de – con la colaboración de:

cia. Sargantana, companyia de teatre i estudi - escola de teatre a Barcelona
Anuncis